SCG รับรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2019

Last updated: 26 เม.ย 2563  |  797 จำนวนผู้เข้าชม  | 

SCG รับรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2019

เอสซีจี รับ 8 รางวัล “Thailand Corporate Excellence Awards 2019”
สะท้อนความมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนทั่วภูมิภาค

เอสซีจี รับ 3 รางวัลพระราชทาน และ 5 รางวัลดีเด่น จากเวที “Thailand Corporate Excellence Awards 2019” ที่จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สะท้อนความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการ ด้วยการเปิดกว้างสร้างความร่วมมือ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลและแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ รวมทั้งการพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจทุกด้านให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ตลอดจนสร้างความยั่งยืนให้สังคม ผู้มีส่วนได้เสีย และสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งภูมิภาคตลอดมา โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติร่วมงานด้วย

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี กล่าวว่า “รางวัลพระราชทานอันทรงเกียรติ 3 รางวัล รวมทั้งรางวัลดีเด่นอีก 5 รางวัล ที่เอสซีจีได้รับจากงาน Thailand Corporate Excellence Awards 2019 ครั้งนี้ ทำให้ชาวเอสซีจีรู้สึกยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างสูง เพราะถือเป็นเครื่องยืนยันถึงการได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากผู้บริหารระดับสูงทั่วประเทศและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เล็งเห็นถึงความตั้งใจของเอสซีจีในการพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการใหม่ ๆ ผ่านการเปิดกว้างสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรชั้นนำขนาดใหญ่ อย่างล่าสุดที่ได้ร่วมกับสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (CAS) ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต รวมทั้งการร่วมกับสตาร์ทอัพชั้นนำในภูมิภาคต่าง ๆ ในการนำเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมาประยุกต์ใช้หรือสร้างโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลกให้ดีและรวดเร็วยิ่งขึ้น ตลอดจนความตั้งใจในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ อย่างไม่หยุดยั้งตลอดระยะเวลากว่า 106 ปีขององค์กร เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มที่มีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ การที่ล่าสุดเอสซีจีได้รับรางวัล “SET Awards 2019” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประเภทรางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน และรางวัลหุ้นยั่งยืน ซึ่งมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับธุรกิจในตลาดทุนไทย จึงสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเอสซีจีในการสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกพื้นที่ที่เอสซีจีเข้าไปดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี โดยมีแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นหลักสำคัญที่เชื่อมให้เกิดความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตลอดวงจรการผลิต การบริโภค และการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่

อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จดังกล่าวจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่มีพนักงานเอสซีจีทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันขับเคลื่อนองค์กร ซึ่งเราก็สัญญาว่าจะยังคงเดินหน้าสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อเสริมประสิทธิภาพการตอบโจทย์ลูกค้า และสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับสังคม ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อไป”

ทั้งนี้ โครงการรางวัลพระราชทาน “Thailand Corporate Excellence Awards” ดังกล่าว จัดขึ้นเป็นปีที่ 17 โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มศักยภาพและช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับองค์กรและในระดับประเทศ โดยปีนี้เอสซีจีได้รับรางวัล รวม 8 รางวัล ประกอบด้วย 3 ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมอบให้แก่องค์กรที่มีผลคะแนนรวมสูงสุดจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูง ในสาขา 1.) ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ (Innovation Excellence) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 2.) ความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Excellence) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 3.) ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Excellence) เป็นปีที่ 10 และ 5 ถ้วยรางวัล Distinguished Awards ซึ่งมอบให้แก่องค์กรที่มีผลคะแนนรวมในอันดับรองลงมา โดยเอสซีจีได้รับรางวัลในสาขา 1.) ความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน (Financial Management Excellence) 2.) ความเป็นเลิศด้านผู้นำ (Leadership Excellence) 3.) ความเป็นเลิศด้านด้านสินค้า / การบริการ (Product / Service Excellence) และธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้รับรางวัลในสาขา 1.) ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ (Innovation Excellence) 2.) ความเป็นเลิศด้านผู้นำ (Leadership Excellence)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้