ไทยออยล์ร่วมบริจาคสร้าง “ อุทยานเรียนรู้ ป๋วย 100 ปี ”

Last updated: Apr 26, 2020  |  177 จำนวนผู้เข้าชม  |  ENERGY NEWS

ไทยออยล์ร่วมบริจาคสร้าง “ อุทยานเรียนรู้ ป๋วย 100 ปี ”

ไทยออยล์ร่วมบริจาคสร้าง “ อุทยานเรียนรู้ ป๋วย 100 ปี ”

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณภัทรลดา สง่าแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงินและบัญชี เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในโอกาสเสด็จไปทรงเปิดอาคาร “ อุทยานเรียนรู้ ป๋วย 100 ปี ” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยบริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคในโครงการระดมทุนจัดสร้าง “สวนป๋วย” ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ให้เป็นศูนย์ธรรมศาสตร์เพื่อประชาชน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ และเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สีเขียวที่ยั่งยืน