สนพ. ชี้ “สมาร์ทกริด”ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพไฟฟ้า และคุณภาพชีวิต

Last updated: 26 เม.ย 2563  |  526 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สนพ. ชี้ “สมาร์ทกริด”ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพไฟฟ้า และคุณภาพชีวิต

สนพ. ชี้ “สมาร์ทกริด”ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพไฟฟ้า และคุณภาพชีวิต
ดึง กฟผ.- กฟภ. เร่งสร้างความรู้สู่ประชาชนที่ จ.ขอนแก่น

ดร.วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำนวยการกองนโยบายไฟฟ้า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน กล่าวว่า เทคโนโลยีพลังงานที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทำให้พฤติกรรมการใช้พลังานของผู้คนเปลี่ยนไป จากสถิติความต้องการการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นทุกปี แต่จำนวนการซื้อไฟจากหน่วยงานการไฟฟ้าฯ เองกลับยังทรงตัว สะท้อนให้เห็นว่ามีกลุ่มผลิตไฟฟ้าใช้เอง หรือที่เรียกว่า Prosumer มากขึ้น ซึ่งนอกจากจะผลิตใช้เองได้แล้วยังสามารถขายไฟให้พื้นที่ใกล้เคียง หรือขายเข้าระบบของการไฟฟ้าได้อีกด้วย เพราะขณะนี้ภาครัฐมีนโยบายรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริดจะเข้ามามีบทบาทสำคัญทั้งในระดับประเทศและเจาะลึกไปยังภาคประชาชนเพราะเป็นระบบที่จะช่วยบริหารจัดการให้การใช้ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

“สนพ.ได้จัดสัมมนาหัวข้อ “สมาร์ทกริด (Smart Grid) ระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อเมืองอนาคต” ขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และกระจายสู่ต่างจังหวัด มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้และแนะแนวทางภาคประชาชนในการเปิดรับ Disruptive Technology ซึ่งได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น ทั้งความสำคัญในภาพใหญ่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าไทย ตามแผนพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศที่กำหนดไว้ในระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2558 – 2579) ซึ่งความสำคัญของระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดนี้ได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ PDP2018 ด้วย”

สำหรับเป้าหมายการพัฒนาโครงข่ายสมาร์ทกริดที่สำคัญคือ 1.จะช่วยยกระดับความสามารถของระบบไฟฟ้า (Smart System) 2.ยกระดับคุณภาพบริการที่มีต่อผู้ใช้ไฟฟ้า (Smart Life) ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนมีความสะดวกสบายมากขึ้นจากเทคโนโลยีการใช้พลังงานในอนาคต และ 3.จะช่วยยกระดับโครงสร้างระบบไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Society) ทำให้ระบบไฟฟ้าสามารถรองรับการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบไฟฟ้ารับกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP)

กิจกรรมการจัดสัมมนา “สมาร์ทกริด (Smart Grid) ระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อเมืองอนาคต” ที่จัดขึ้นในวันนี้ (7 ม.ค.63) เป็นการขับเคลื่อนการกระจายความรู้สู่ภาคประชาชนที่เป็นเป้าหมายหลัก เพราะถือเป็นผู้ใช้พลังงานโดยตรง และยังเป็นภาคส่วนที่จะช่วยสร้างความมั่นคงทางพลังงานได้ นอกจากนี้ ยังได้เชิญการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้ถึงนโยบายภาครัฐ แผนงาน และทิศทางการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้