ถ่ายน้ำมันเครื่องเชลล์ รับฟรี รวมทั้งสิ้น 790 บาท

Last updated: 2020-04-26  |  477 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ถ่ายน้ำมันเครื่องเชลล์ รับฟรี รวมทั้งสิ้น 790 บาท

ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน
เพียงซื้อหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ พลัสหรือโปรเซิรฟ์
รับฟรี รวมทั้งสิ้น 790 บาท พร้อมบริการตรวจเช็คฟรี 10 รายการ

- น้ำมันเชื้อเพลิงเชลล์ วี-เพาเวอร์ มูลค่า 350 บาท
- เชลล์ ฟลัชชิ่ง ออยล์ มูลค่า 440 บาท
- พิเศษ สิทธิส่วนลดไส้กรองอากาศ 15%
- วันนี้ – 29 กุมภาพันธ์ 2563 หรือจนกว่าของจะหมด