เอ็กโก กรุ๊ป จับมือปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน

Last updated: 2020-04-26  |  208 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เอ็กโก กรุ๊ป จับมือปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน

เอ็กโก กรุ๊ป โดยมูลนิธิไทยรักษ์ป่า จับมือ อช.ดอยอินทนนท์
ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน มุ่งรักษาระบบนิเวศป่าเมฆ
พร้อมส่งเสริมจิตสำนึกรักษ์ป่าต้นน้ำอย่างยั่งยืน


บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป โดยมูลนิธิไทยรักษ์ป่า องค์กรสาธารณกุศลซึ่งก่อตั้งและสนับสนุนการดำเนินงานโดยเอ็กโก กรุ๊ป เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สำคัญของประเทศให้เกิดความยั่งยืน นำโดย ดร.พสุ โลหารชุน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม เอ็กโก กรุ๊ป และ นายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป และประธานกรรมการมูลนิธิไทยรักษ์ป่า ร่วมส่งมอบ “เส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปานที่ปรับปรุงใหม่” ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ให้แก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หลังเปิดให้บริการเส้นทางฯ มากว่า 20 ปี เพื่อรักษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าเมฆและป่าต้นน้ำสำคัญของประเทศอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกรักษ์ป่าต้นน้ำแก่เยาวชนและนักท่องเที่ยว โดยมี นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้รับมอบ และได้รับเกียรติจาก นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี