GGC แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

Last updated: 26 เม.ย 2563  |  517 จำนวนผู้เข้าชม  | 

GGC แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

"GGC แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อย่างไม่มีกำหนด และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ยืนยันไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ"

นายวิทูร ซื่อวัฒนากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC เปิดเผยหลังมีมติประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ (นัดพิเศษ) ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ว่า“ตามที่คณะกรรมการบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสามัญจากเดิมเป็น เดอะ ซินเนอร์ยี่ ฮอลล์ ชั้น 6 อาคารซี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ 555/3 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ และได้มีการแจ้งมาตราการเกี่ยวกับการจัดประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) นั้น ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกรุงเทพมหานคร เรื่อง การสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ที่ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 ซึ่งได้สั่งปิดสถานที่ให้บริการห้องประชุมเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่างๆ และเพื่อให้การควบคุมโรคทันเวลาและจำกัดการชุมนุมของประชาชนในวงกว้าง

ดังนั้น จึงขอแจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ จากเดิมที่กำหนดไว้ใน วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 ณ เดอะ ซินเนอร์ยี่ ฮอลล์ ชั้น 6 อาคารซี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ 555/3 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์โดยรวมของประเทศจะคลี่คลาย จึงจะแจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีที่จะจัดขึ้นใหม่อีกครั้ง และการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว ไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 204.7 ล้านบาท โดยจ่ายจากส่วนของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากกำไรส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 10 จำนวน 0.10 บาทต่อหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีเงินปันผลในอัตรา 10/90 ของเงินปันผล ตามมาตรา 47ทวิของประมวลรัษฎากร และจัดสรรจากกำไรสะสมส่วนที่ไม่ได้เสียภาษีจำนวน 0.10 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเป็นกำหนดวันเดิมที่เคยแจ้งผู้ถือหุ้นไว้แล้ว โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 และเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รอบนี้ เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2562 ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท แล้ว เป็นจำนวนเงินปันผลรวมในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นการจ่ายจากกำไรของบริษัทฯ ทั้งปี 2562 และคณะกรรมการบริษัทฯ จะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก”

โดยบริษัทฯ ขออภัยท่านผู้ถือหุ้นที่แจ้งเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีอย่างกะทันหันและไม่มีกำหนด จากการพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้น โดยบริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างใกล้ชิด เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยเร็วต่อไป

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้