IRPC สนับสนุน Face Shield 2,000 ชิ้น ให้โรงพยาบาลระยอง

Last updated: 2020-04-26  |  277 จำนวนผู้เข้าชม  | 

IRPC สนับสนุน Face Shield 2,000 ชิ้น ให้โรงพยาบาลระยอง

IRPC สนับสนุน Face Shield 2,000 ชิ้น ให้โรงพยาบาลระยอง สู้ภัย COVID-19

นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ส่งมอบหน้ากาก Face Shield จำนวน 2,000 ชิ้น ที่ได้รับการสนับสนุนแผ่นพลาสติก PET (Polyethylene Terephthalate) จาก บริษัท โมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์ จำกัด ซึ่งเป็นลูกค้าของ IRPC ให้กับโรงพยาบาลระยอง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ และช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยมี นายแพทย์สมบูรณ์ มะลิขาว รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชน ไออาร์พีซี

IRPC มีความห่วงใยในสุขภาพอนามัยของบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละเพื่อต่อสู้กับวิกฤตครั้งนี้ โดยตั้งเป้าหมายจะสนับสนุนหน้ากาก Face Shield จำนวน 10,000 ชิ้น เพื่อมอบให้กับบุคลากร ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลระยอง ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและเต็มประสิทธิภาพต่อไป