กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

Last updated: 26 เม.ย 2563  |  604 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

บริษัทผู้ประกอบการปิโตรเลียมในประเทศ สนับสนุนงบกว่า 37 ล้านบาท บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ดร. ศุภลักษณ์ พาฬอนุรักษ์ โฆษกกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19 (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบต่อวิถี การดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน ตลอดจนภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้ภาครัฐและเอกชนต่างต้องร่วมมือกันหามาตรการลดผลกระทบจากวิกฤติดังกล่าวให้ได้มากที่สุด แม้ว่าอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศ จะได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงต่ำสุดในรอบ 20 ปี แต่บริษัทผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมที่ดำเนินงานในประเทศไทย ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน อาทิ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และบริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด ก็ยังให้ความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนผ่านโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) โดยการสนับสนุนความช่วยเหลือทางการแพทย์และการส่งเสริมสุขอนามัยของประชาชนเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทั่วประเทศ ด้วยงบประมาณ รวม 37,281,121 บาท

โดย บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 30,835,071 บาท เพื่อดำเนินการช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ มอบเงินสนับสนุนในการผลิต COVID-19 Strip Test ให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้อรถพยาบาลและเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มอบเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อโรค COVID-19 ให้กับ สถาบันวิทยสิริเมธี มอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ จำนวน 100 เตียง และกล่องทำหัตถการความดันลบ จำนวน 92 กล่อง ให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ จำนวน 87 แห่ง มอบชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จำนวน 10,000 ชุด

รวมถึงกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขอนามัยของประชาชนเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อาทิ มอบแอลกอฮอล์ 5,000 ลิตร ให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อนำไปผลิตเจลล้างมือแจกจ่ายประชาชน มอบแอลกอฮอล์ 3,900 ลิตร ให้กับประชาชนทั่วไปในพื้นที่ปฏิบัติการ ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร ขอนแก่น อุดรธานี สุพรรณบุรี สงขลา ปัตตานี นราธิวาส นครศรีธรรมราช และระนอง มอบหน้ากาก Flomax (N95) จำนวน 10,000 ชิ้น ให้โรงพยาบาลในพื้นที่ปฏิบัติการของบริษัทฯ ตลอดจนจัดกิจกรรมพนักงานจิตอาสา ปตท.สผ. และจิตอาสา 904 จัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า มอบให้สำนักงานเขตจตุจักรจำนวน 3,500 ชิ้น รวมทั้งกิจกรรมพนักงานบริษัท ปตท.สผ. และกลุ่ม ปตท. ร่วมบริจาคโลหิต 77,850 ซีซี ให้กับโรงพยาบาล วชิรพยาบาล เป็นต้น

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 4,143,550 บาท ในการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดต่าง ๆ อาทิ สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร ภูเก็ต ยะลา ปัตตานี นราธิวาส พัทลุง ชลบุรี และกรุงเทพฯ ได้แก่ มอบหน้ากาก N88 จำนวน 4,000 ชุด ชุดป้องกันสารเคมีแบบ Tyvek จำนวน 2,290 ชุด เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 4,000 ลิตร หน้ากาก Face Shields จำนวน 15,000 ชิ้น อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ (Power Air Purifying Respirators) จำนวน 5 ชุด รวมทั้งเครื่องมือ Infrared Thermometers จำนวน 80 ชุด เป็นต้น

บริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 1,748,500 บาท ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านการสนับสนุนทางการแพทย์และด้านการส่งเสริมสุขอนามัยของประชาชน อาทิ สนับสนุนเงินให้กับโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นใน การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ (Medical PPEs) จำนวน 410 ชุด ให้กับสถาบันบำราศนราดูร สนับสนุนงบประมาณการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์สำหรับหอผู้ป่วยวิกฤต ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัดปัตตานี จัดทำโครงการส่งเสริมพิธีละศีลอด โดยการส่งมอบอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภครวมทั้งเจลล้างมือ ให้กับชุมชนมุสลิมในจังหวัดสงขลา ปัตตานี และกรุงเทพฯ ในช่วงละศีลอด เป็นต้น

บริษัท ซีเอ็นพีซีเอ็ชเค (ไทยแลนด์) จำกัด สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 554,000 บาท โดยมอบหน้ากากอนามัย และชุด PPE พร้อมแว่นกันสารคัดหลั่งให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ปฏิบัติการของบริษัทฯ ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก รวมถึงโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ ด้วย

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย นอกจากจะมุ่งเน้นการดำเนินงานเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศแล้ว ยังส่งเสริมให้ บริษัทผู้ประกอบการปิโตรเลียม ดำเนินโครงการเพื่อสังคมคู่ขนานกันไปด้วย ซึ่งแม้ในสภาวะวิกฤติทั้งด้านราคาน้ำมัน และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะประชาชนรอบ ๆ พื้นที่ปฏิบัติการของบริษัทฯ ให้มีความปลอดภัย และเดินหน้าดำเนินงานด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมให้ประชาชนคนไทยได้ใช้อย่างต่อเนื่อง

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้