บ้านปู จำกัด (มหาชน)

Last updated: 2020-04-28  |  280 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บ้านปู จำกัด (มหาชน)

บ้านปูฯ มอบเงิน 5 ล้านบาทแก่แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
สนับสนุนโครงการ “นักรบเสื้อขาวสู้ภัยโควิด-19” ประกันชีวิตแพทย์และพยาบาล

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ และศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ เป็นตัวแทนในการรับมอบเงินสนับสนุน

ในเดือนเมษายน 2563 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 5 ล้านบาท แก่แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อร่วมสมทบทุนในโครงการ ‘นักรบเสื้อขาวสู้ภัยโควิด-19’ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดทำประกันชีวิตให้แก่แพทย์และพยาบาลทั่วประเทศกว่า 280,000 ราย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ และสนับสนุนให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถและมีความปลอดภัย

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา บ้านปูฯ ได้ช่วยเหลือและสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่จำเป็นในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว โดยหวังว่าจะเป็นการช่วยให้ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็ว