ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

Last updated: 29 พ.ค. 2563  |  803 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

การจัดการปัญหาด้านน้ำในสภาวะภัยแล้งของ IRPC
ภายในเขตประกอบการและชุมชนโดยรอบ

จากสถานการณ์ปัจจุบันเขตประกอบการฯ IRPC ถูกปรับลดการใช้น้ำจากชลประทาน มีการดำเนินการตามมาตรการแก้ไขภัยแล้งของ IRPC และเตรียมการจัดหาแหล่งน้าเพิ่มเติมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของโรงงานในเขตประกอบการฯ

1. ขุดลอกลำรางสาธารณะทั้งในเขตและนอกเขตประกอบการฯ ในปี 2562 IRPC สนับสนุนเครื่องจักรกลหนักขุดลอกคูคลอง 7 คลองในเขตชุมชนโดยรอบ เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำในยามเกิดภัยแล้ง และชะลอน้ำไม่ให้น้ำท่วมขังในฤดูฝน รวมถึงการเตรียมความพร้อมในมาตรการพร่องน้ำในบ่อสำรองให้สัมพันธ์กับปริมาณน้ำฝนและน้ำในอ่างเก็บน้ำของจังหวัดระยอง

2. มีการดำเนินการตามมาตรการลดการใช้น้าภายในเขตประกอบการฯ เช่น เพิ่ม Cycle Cooling Water ( เพิ่มรอบการใช้น้าหล่อเย็น) การนำน้ำที่ผ่านการบำบัดมาใช้ใหม่ และให้โรงงานต่างๆ จัดทำมาตรการลดการใช้น้ำ

3. ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และปรับระดับแผนให้สอดคล้องกับกลุ่ม ปตท. และมาตรการภัยแล้งของจังหวัดระยอง

4. มีการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการสามารถตอบสนองความต้องการเขตประกอบการฯ ได้อย่างแท้จริง โดยมาตรการภาครัฐจะมีการผันน้ำจากนอกพื้นที่เข้ามาเสริมตามแผนภัยแล้งของจังหวัดระยอง

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้