ไออาร์พีซีจำกัด (มหาชน)

Last updated: 2020-06-02  |  280 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ไออาร์พีซีจำกัด (มหาชน)

คลังน้ำมันไออาร์พีซี ร่วมใจต้านภัย COVID-19

บริษัท ไออาร์พีซีจำกัด (มหาชน) (IRPC) โดยผู้บริหารและพนักงาน จากคลังน้ำมันไออาร์พีซี ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จ.สมุทรปราการ จ.อยุธยา จ.ชุมพร และจ.สมุทรสาคร ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ หน้ากากป้องกันสารคัดหลั่งและละอองฝอย (Face Shield) จำนวน 540 ชิ้น หน้ากากอนามัย จำนวน 1,700 ชิ้น และแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อ จำนวน 540 ลิตร ให้แก่ หน่วยงานราชการ โรงพยาบาล สถานีตำรวจ และวัด โดยรอบพื้นที่คลังน้ำมันของไออาร์พีซี เพื่อช่วยป้องกันและลดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

#IRPC #เคียงบ่าเคียงไหล่ #IRPCchangeandshare #IRPCtogetherwecan