ปตท. น้ำมันและ การค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

Last updated: Jun 4, 2020  |  220 จำนวนผู้เข้าชม  |  ENERGY NEWS

ปตท. น้ำมันและ การค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มทุกชนิดเพิ่มขึ้น 0.60 บาทต่อลิตร เว้น E85 ปรับเพิ่มขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร มีผล 5 มิ.ย. 2563 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 28.56, GSH95 = 21.15, E20 = 19.64, GSH91 = 20.88, E85 = 17.64, ดีเซล = 21.29, HSD-B10 = 18.29, HSD-B20 = 18.04, ดีเซลพรีเมี่ยม = 25.44 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร