ดาว ประเทศไทย

Last updated: 2020-06-09  |  225 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ดาว ประเทศไทย

Dow ผนึกกำลัง อพม.บ้านฉาง ลงพื้นที่ช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิต
ของชาวระยองที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำด้านแมททีเรียล ไซแอนซ์ (Materials Science) ร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เทศบาลเมืองบ้านฉาง จัดโครงการ “ใส่ใจถึงบ้านบริการแบบองค์รวม” เพื่อลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจของผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม อาทิ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ผู้สูงอายุยากไร้ที่อยู่อาศัยตามลำพัง ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ทุพพลภาพ จำนวนกว่า 130 รายใน 26 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง โดย Dow ได้สนับสนุนถุงเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน (Surprise bags) จำนวน 130 ถุง รับมอบโดยนายจิรศักดิ์ ตะปะโจทย์ นายอำเภอบ้านฉาง และนายณุสรณ์ กุลปรีดา รองนายกเทศบาลเมืองบ้านฉาง ซึ่งให้เกียรติร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเยือนผู้ประสบปัญหาดังกล่าวด้วย