กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

Last updated: 12 มิ.ย. 2563  |  784 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

กัลฟ์ เพิ่มสัดส่วนการลงทุนที่ประเทศโอมาน

กัลฟ์ เพิ่มสัดส่วนการลงทุนและการขยายธุรกิจสาธารณูปโภคที่ประเทศโอมาน

ตามที่บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ทราบเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่องการเข้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 326 เมะวัตต์ และมีกำลังการผลิตน้ำจืด 1,667 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (“โครงการ DIPWP”) ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ Duqm ที่ประเทศโอมาน ร่วมกับ Centralised Utilities Company L.L.C. (“Marafiq”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ OQ SAOC. (“OQ”) (เดิมชื่อ Oman Oil Company S.A.O.C.) ในสัดส่วนร้อยละ 45 และ 55 ตามลำดับ เพื่อผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและน้ำจืดให้กับโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ คือ Duqm Refinery and Petrochemical Industrial Company L.L.C. ซึ่งเป็นโครงการที่ร่วมทุนระหว่างบริษัทพลังงานขนาดใหญ่จากสองประเทศ ได้แก่ OQ จากประเทศโอมาน และ Kuwait Petroleum International จากประเทศคูเวต โดยโครงการ DIPWP อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และมีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2564 ถึง 2565

ทั้งนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษ Duqm ซึ่ง Marafiq ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินธุรกิจสาธารณูปโภค เช่น ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจน้ำ และธุรกิจก๊าซ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ Duqm เป็นระยะเวลา 25 ปี และสามารถขยายอายุสัญญาต่อได้อีก 25 ปี บริษัทฯ จึงได้เข้าเจรจากับ Marafiq ในการปรับโครงสร้างการถือหุ้น โดยให้ Marafiq ถือหุ้นในโครงการ DIPWP ร้อยละ 100 และให้บริษัทฯ เข้าถือหุ้นใน Marafiq ร่วมกับ OQ ในสัดส่วนร้อยละ 49 และ 51 ตามลำดับ เพื่อจะร่วมกันพัฒนาโครงการสาธารณูปโภค เช่น การผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า น้ำจืด ไอน้ำ น้ำเย็นแบบรวมศูนย์ (District Cooling) การบริหารจัดการน้ำเสียและท่อน้ำทิ้ง การบริหารจัดการของเสียจากอุตสาหกรรม การจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ และก๊าซอุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งถือเป็นโครงการที่มีศักยภาพ สามารถรองรับความต้องการของกลุ่มธุรกิจที่จะเติบโตในอนาคต และสอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 Gulf International Holding Pte. Ltd. (“GIH”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Agreement) กับ OQ เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นในโครงการ DIPWP และเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน Marafiq เป็นร้อยละ 49 ตามรายละเอียดข้างต้น โดยอยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement) และหากมีความคืบหน้าของโครงการ บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้