ปตท. น้ำมันและ การค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

Last updated: 2020-06-16  |  305 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ปตท. น้ำมันและ การค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

PTT Station ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลง 0.50 บาทต่อลิตร เว้น E85 ลดลง 0.30 บาทต่อลิตร มีผล 17 มิ.ย. 2563 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 28.36, GSH95 = 20.95, E20 = 19.44, GSH91 = 20.68, E85 = 17.59, ดีเซล = 21.39, HSD-B10 = 18.39, HSD-B20 = 18.14, ดีเซลพรีเมี่ยม = 25.54 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร