ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

Last updated: 2020-06-30  |  247 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

35 ปี ปตท.สผ. พลังความร่วมมือ เพื่อพลังงานที่ยั่งยืน

กว่า 3 ทศวรรษ ที่ ปตท.สผ.

สำรวจความมุ่งมั่น ผลิตความเชี่ยวชาญ

สำรวจโอกาส ผลิตธุรกิจที่ถูกต้อง โปร่งใส

สำรวจความสุข ผลิตคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

เพราะความมั่นคงด้านพลังงาน คือจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนของทุกชีวิต

เราจะก้าวต่อไปด้วยกันเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน

ปตท.สผ. พลังความร่วมมือ เพื่อพลังงานที่ยั่งยืน