ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

Last updated: 2020-06-30  |  278 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

ก.ล.ต. คาดว่าจะอนุญาต OR ขายหุ้น ได้ในไตรมาส 3

นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต. กำลังตรวจสอบแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (ไฟลิ่ง) ของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ที่เป็นบริษัทลูกของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ดำเนินธุรกิจน้ำมันและการค้าปลีก ซึ่งได้ยื่นคำขออนุญาตเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และยื่นไฟลิ่งเข้ามาเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563

โดยทาง ก.ล.ต. คาดว่าจะพิจารณาอนุญาตให้ OR เสนอขาย IPO และเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ภายในไตรมาส 3 ปี 2563

ทางด้าน นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของ OR กล่าวถึงความคืบหน้าของการนำ OR เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า อยู่ระหว่างรอให้ ก.ล.ต.อนุมัติหลังจากที่ได้ยื่นไฟลิ่งไปแล้ว ซึ่งก็เป็นไปตามขั้นตอนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ผ่านมา OR ได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงพลังงานในการที่จะเป็นแกนนำผลักดันให้เศรษฐกิจฐานรากเติบโตมากขึ้น มีการทำโครงการหลายโครงการ ทั้งโครงการไทยเด็ด โครงการให้เกษตรกรนำสินค้าในชุมชนมาขายในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ซึ่งได้ช่วยในการทำตลาดเพื่อให้ขายสินค้าได้มากขึ้น