โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

Last updated: 2020-07-09  |  528 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

กรมธุรกิจพลังงาน ฟังการดำเนินธุรกิจของ GGC

คณะผู้บริหารกรมธุรกิจพลังงาน รับฟังบรรยายการดำเนินธุรกิจและกระบวนการผลิตเมทิลเอสเทอร์ (B100)
ของ GGC ผู้นำการผลิตและจำหน่ายไบโอดีเซล ที่มีศักยภาพของประเทศไทย

นายมนต์ชัย แจ้งไพร ผู้อำนวยการกองคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง กรมธุรกิจพลังงาน และคณะผู้บริหารกรมธุรกิจพลังงาน เข้าร่วมรับฟังบรรยายการดำเนินธุรกิจและกระบวนการผลิต เมทิลเอสเทอร์ (B100) จากปาล์มน้ำมันของบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) พร้อมเยี่ยมชมโรงงานผลิตเมทิลเอสเทอร์แห่งที่ 1 ของบริษัทฯ โดยมีนายนิคม เกษมปุระ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการปฎิบัติการที่เป็นเลิศ พร้อมด้วยผู้บริหารของบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี (Science & Technology Center) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) จ.ระยอง