กระทรวงพลังงาน

Last updated: 2020-09-09  |  365 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กระทรวงพลังงาน

ปลัดกระทรวงพลังงาน ยืนยันเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน

ปลัดกระทรวงพลังงาน ยืนยันเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน 100-200 เมกะวัตต์ หากแผนพีดีพีฉบับปรับปรุงใหม่ไม่ผ่าน ครม. ก็จะใช้โควตาที่จะรับซื้อไฟฟ้าจากชีวมวลมารับซื้อในส่วนนี้แทน และจะต้องมีการจัดทำแผนพีดีพี 2022 ขณะนี้เดินหน้าปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการรับซื้อ คาดจะเปิดรับซื้อได้ปลายปีนี้

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากจะเดินหน้าต่ออย่างแน่นอน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่กระทรวงพลังงานได้ยื่นเสนอแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ ฉบับปรับปรุงใหม่ (พีดีพี 2018 rev1) กลับเข้าไปให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอีกครั้ง แต่ ครม.จะเห็นชอบแผนนี้หรือไม่จะต้องรอดู หาก ครม.ไม่เห็นชอบโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนก็สามารถเดินหน้าต่อได้ โดยสามารถเปิดรับซื้อได้ 100-200 เมกะวัตต์ โดยใช้โควตาของโรงไฟฟ้าชีวมวลซึ่งมีอยู่ในแผนพีดีพีเดิมอยู่แล้ว ซึ่งสามารถรองรับปริมาณที่จะเปิดรับซื้อได้ ส่วนโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่กำหนดไว้ในแผนพีดีพีเดิม 1,900 เมกะวัตต์ จะได้เดินหน้าต่อหรือไม่ก็ต้องดูว่า ครม.จะพิจารณาแผนออกมาอย่างไร หลังจากนั้นจะต้องจัดทำแผนพีดีพี 2022 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานเสนอมา ที่จะต้องจัดทำเพื่อรองรับภาพรวมของไฟฟ้าที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต

อย่างไรก็ตามโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม และปรับเปลี่ยนเงื่อนไขบางประการ โดยเฉพาะสัดส่วนการถือหุ้นของภาคประชาชน 10-40% ซึ่งมีข้อท้วงติงว่าอาจจะเป็นการถือหุ้นลมโดยมีนอมิมีถือหุ้นแทน โครงการที่เสร็จเรียบร้อยแล้วหรือกำลังจะแล้วเสร็จเป็นโครงการที่มีสายส่งไฟฟ้ารองรับหรือไม่ และสายส่งไฟฟ้าที่มีอยู่รองรับกำลังการผลิตที่จะเพิ่มใหม่ได้หรือไม่ นอกจากนี้ยังต้องดูว่าโรงไฟฟ้าที่จะเข้าโครงการมีสัญญาซื้อขายเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าที่เป็นสัญญาระยะยาว (Contact Firming) กับเกษตรกรหรือไม่ หากเป็นสินค้าทางการเกษตรที่โรงไฟฟ้าดำเนินการเอง ก็จะไม่ได้รับคัดเลือก คาดว่ากระบวนการพิจารณาทั้งหมดจะแล้วเสร็จและนำเข้าพิจารณาใน ครม. และคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่คาดว่าจะประชุมในเดือนตุลาคมนี้ได้ ก่อนที่จะออกประกาศเชิญชวนได้ภายในปลายปีนี้