ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Last updated: 2020-09-22  |  223 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ราช กรุ๊ป ลงทุนโครงการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งในสปป.ลาว
ตั้งเป้าจำหน่ายลูกค้าอุตสาหกรรมญี่ปุ่นและเกาหลีใต้

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการศึกษาและพัฒนาโครงการนี้ร่วมกับพันธมิตรมาตั้งแต่ปี 2561 เพราะมองเห็นโอกาสการเติบโตของธุรกิจเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง หรือ Wood Pellet ที่มีปัจจัยผลักดันจากการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ที่มีแนวโน้มความต้องการเพิ่มขึ้นตามนโยบายการส่งเสริมโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลของภาครัฐ ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างเจรจาสัญญาและดำเนินการขอใบอนุญาตต่างๆ โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตได้ในปี 2564 และเริ่มผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์ในไตรมาสแรกของปี 2565

“ในต่างประเทศมีความต้องการเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งค่อนข้างสูงจึงเป็นโอกาสทางการตลาดที่เปิดกว้าง และ ส่วนใหญ่จะใช้เป็นวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงเป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าด้วย ข้อดีของเชื้อเพลิงชีวมวลคือมีค่าความชื้นต่ำและค่าความร้อนสูง สะดวกต่อการขนส่งและเก็บสต็อกวัตถุดิบได้นาน โครงการนี้จะเน้นปลูกพืชโตเร็ว อ้อย และพืชอื่นๆ ที่เหมาะสมในพื้นที่ประมาณ 20,000 ไร่ ในแขวงจำปาสัก สปป.ลาว ในส่วนของพันธมิตร ร่วมทุนนั้น ทั้งสองรายมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านนี้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะส่งออกจำหน่ายเชื้อเพลิงให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ในรูปแบบสัญญาซื้อขายระยะยาวเป็นหลัก ซึ่งขณะนี้มีลูกค้าเป้าหมายที่อยู่ระหว่างการเจรจาแล้วและคาดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็วๆนี้” นายกิจจา กล่าวปิดท้าย