การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

Last updated: 2020-10-06  |  395 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กฟผ. จับมือเดินหน้าขยายการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า

กฟผ. จับมือ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ทดสอบการจ่ายพลังงานจากแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเข้าระบบไฟบ้าน เดินหน้าขยายการใช้-หนุนการขายยานยนต์ไฟฟ้าในไทย

ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ กฟผ. เปิดเผยว่า ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญของ กฟผ. ที่พร้อมเดินหน้าส่งเสริมนวัตกรรมพลังงานรูปแบบใหม่สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งมั่นสนับสนุนให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ อาทิ รถยนต์ไฟฟ้า เพิ่มขึ้นในประเทศไทย ทั้งนี้ กฟผ. และบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส จะร่วมกันศึกษาแนวทาง ทดสอบ เก็บข้อมูล และพัฒนาโมเดลธุรกิจจากการแปลงพลังงานระหว่างยานยนต์ไฟฟ้ากับระบบไฟฟ้า และการควบคุมกำลังไฟฟ้าจากศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าและเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า รวมถึงศึกษาเส้นทางการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อเตรียมขยายการสร้างและติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมและปริมาณของผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย โดยความร่วมมือดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลา 3 ปี

รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ กฟผ. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการแปลงพลังงานระหว่างยานยนต์ไฟฟ้ากับระบบไฟฟ้า (Vehicle to Grid : V2G) จะเป็นการศึกษาและทดสอบการจ่ายพลังงานจากแบตเตอรี่รถยนต์พีเอชอีวี ของ มิตซูบิชิ มายังระบบไฟฟ้า อาทิ บ้าน อาคารสำนักงาน โดยใช้เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างรถยนต์ไฟฟ้ากับระบบไฟฟ้า ซึ่งในอนาคตหากมีรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น การแปลงพลังงานดังกล่าวอาจจะสามารถรองรับนวัตกรรมโรงไฟฟ้าเสมือน (Virtual Power Plant : VPP) เพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพและเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในประเทศต่อไป

“กฟผ. พร้อมให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศไทยให้เป็นสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมและชุมชน พร้อมทั้งคำนึงถึงการบริหารจัดการทรัพยากรภายในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย” ดร.จิราพร ศิริคำ กล่าวทิ้งท้าย