กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

Last updated: 2020-10-21  |  249 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

ปี 63 กิจการปิโตรเลียมสร้างรายได้รัฐกว่า 1.3 แสนล้านบาท

นายศุภลักษณ์ พาฬอนุรักษ์ โฆษกกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม 2562-กันยายน 2563) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ มีการจัดเก็บรายได้เข้ารัฐจากการประกอบกิจการปิโตรเลียม รวม 129,932 ล้านบาท ลดลง 21.88% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 แบ่งเป็น ค่าภาคหลวง 38,725 ล้านบาท เงินผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ 15 ล้านบาท รายได้จากองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย 12,903 ล้านบาท ค่าตอบแทนการต่อระยะเวลาการผลิต 7,050 ล้านบาท และภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ซึ่งจัดเก็บโดยกรมสรรพากร 71,239 ล้านบาท

โดยในช่วงปีงบประมาณ 2563 มีสัมปทานปิโตรเลียมในประเทศที่ดำเนินการอยู่ 38 สัมปทาน 48 แปลงสำรวจ แบ่งเป็น แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย 29 แปลง และแปลงสำรวจบนบก 19 แปลง มีปริมาณการผลิตปิโตรเลียมก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว และน้ำมันดิบ รวม 275.66 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ ลดลง 7.86% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562

สาเหตุที่การจัดเก็บรายได้จากการประกอบกิจการปิโตรเลียมและปริมาณการผลิตปิโตรเลียมที่ลดลง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 และสถานการณ์ราคาน้ำมันตกต่ำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมทุกประเภททั่วโลก