วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด

Last updated: 2020-10-22  |  917 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด

WEH ตั้งเป้าเติบโตธุรกิจไฟฟ้า 1,500 MW“วินด์ เอนเนอร์ยี่” ตั้งเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 1,500 เมกะวัตต์ ใน 5 ปีข้างหน้า จาก 717 เมกะวัตต์ ในปัจจุบัน พร้อมลงทุนต่อทั้งในและต่างประเทศ ผลักดันบริษัทเป็นเบอร์หนึ่งด้านพลังลมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนเรื่องความขัดแย้งของผู้ถือหุ้นไม่กระทบการดำเนินงานของบริษัท ผู้บริหารยืนยันทำหน้าที่เต็มที่ เพื่อผู้ถือหุ้น เพื่อพนักงาน เพื่อผลประโยชน์และความยั่งยืนของบริษัท

นายกำธร กิตติอิสรานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด หรือ WEH ในฐานะผู้นำผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานลมของประเทศและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระบุว่า นับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มต้นโครงการ WEH ก็ผ่านอุปสรรคมามากมาย ตั้งแต่การเปลี่ยนผู้ถือหุ้น การมีคดีความฟ้องร้องกันหลายคดี แต่ผู้บริหารของ WEH ได้ฝ่าฟันปัญหาทั้งหมด จนถึงวันนี้ที่โครงการทั้งหมด 8 โครงการ ได้แล้วเสร็จและผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างกำไรมากว่า 3 ปี เราต้องขอบคุณผู้บริหารทุกคน ผู้ถือหุ้นทุกคนที่ช่วยกันทำให้มีวันนี้

“หลังจากนี้ จะทำบริษัทฯ ให้เติบโตโดยใช้ความสามารถในด้านของความเชี่ยวชาญด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม โดยเรื่องของความขัดแย้งในบริษัท ทั้งเรื่องผู้ถือหุ้น เรื่องคดีความ ก็ให้เป็นเรื่องของผู้ที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการ แต่การเติบโตของบริษัทฯ จะไม่หยุดลง เรามีอนาคตที่มองเห็น เรามีความเชี่ยวชาญด้านพลังงานลม วันนี้เราพัฒนาโครงการทั้งหมดเสร็จเรียบร้อย และมีผลประกอบการที่ดี เรามุ่งมั่นจะพัฒนาบริษัทฯ ให้เติบโตมากขึ้น” นายกำธร กล่าว

นายธันว์ เหรียญสุวรรณ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร WEH กล่าวว่า บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายแผนธุรกิจระยะ 5 ปีข้างหน้า จะผลักดันให้กำลังการผลิตไฟเชิงพาณิชย์ แตะระดับ 1,500 เมกะวัตต์ (MW) จากปัจจุบันที่มีกำลังการผลิตรวม 717 MW จากโรงไฟฟ้าพลังงานลม 8 แห่ง โดยบริษัทฯ มองหาโอกาสการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เบื้องต้นจะเป็นประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น เวียดนาม เป็นต้น เน้นการลงทุนด้านพลังงานลม และพลังงานหมุนเวียนประเภทอื่น ๆ

“บริษัทฯมีความพร้อมจะลงทุนในโครงการใหม่ ๆ โดยมีความความพร้อมทั้งเงินลงทุนและบุคคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานลมทั่วโลกกว่า 20 ปี”

ขณะเดียวกันบริษัทฯ อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างแหล่งเงินทุน โดยมีแผนการระดมทุนจากแหล่งเงินทุนประเภทอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากธนาคารซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนหลัก โดยกำหนดเป็นแผนระยะสั้นและระยะยาว

ซึ่งแผนระยะสั้น คือการระดมทุนจากตลาดตราสารหนี้โดยมีแผนออกหุ้นกู้ วัตถุประสงค์หลักเพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ชำระหนี้เงินกู้ และนำไปใช้เพื่อขยายกิจการ รองรับแผนลงทุนเพื่อผลักดันให้กำลังการผลิตรวมของกลุ่มบริษัทฯ แตะระดับ 1,500 MW ได้ตามเป้าหมาย

ส่วนแผนระยะยาว คืออยู่ในช่วงของการจัดโครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างทางการเงิน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าการอาศัยตลาดทุนเป็นแหล่งระดมทุนจะมีส่วนสนับสนุนให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

สำหรับข้อขัดแย้งระหว่างผู้ถือหุ้นนั้น เชื่อมั่นว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารธุรกิจของ WEH สะท้อนจากผลประกอบการในปี 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นปีแรกที่รับรู้รายได้จากการขายไฟจากโรงไฟฟ้าครบทั้ง 8 แห่ง โดยมีกำไรสุทธิ 5,888 ล้านบาท มี EBITA มากกว่า 8,000 ล้านบาท และมีรายได้กว่า 1.1 หมื่นล้านบาท เติบโต 5 เท่าจากปี 2556 โดย ทางบริษัทคาดว่าในปี 2563 นี้ จะยังคงมีผลประกอบการอยู่ในระดับที่ดี พร้อมจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น

โรงไฟฟ้าพลังงานลมของ WEH มีสัดส่วนการทำกำไรต่อหน่วยดีมาก เมื่อเทียบกับผู้ผลิตไฟฟ้ารายอื่น เพราะได้รับส่วนต่างค่าไฟฟ้า (Adder) 3.50 บาทต่อหน่วย เป็นเวลา 10 ปี ทำให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 6.20-6.30 บาทต่อหน่วย แต่ในอีก 8 ปีข้างหน้า Adder ทุกโรงจะหมดลง จะทำให้รายได้ลดลง แต่ในขณะเดียวกันหนี้สินที่มีอยู่ก็จะหมดไปด้วย ซึ่งจะทำให้บริษัทไม่มีภาระในการจ่ายดอกเบี้ยอีก ก็จะมีความคล่องตัวในการลงทุนในอนาคต ระหว่างนี้ก็จะมีการศึกษาหาโครงการใหม่ๆ เข้ามาในพอร์ตเพื่อสร้างรายได้และกำไรให้กับบริษัทฯ มากขึ้น