ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

Last updated: 2020-11-16  |  795 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ปตท.สผ. ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

ปตท.สผ. ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ระดับโลกในกลุ่มธุรกิจน้ำมันและก๊าซ ประเภทธุรกิจขั้นต้นและธุรกิจครบวงจร (World Oil and Gas Upstream & Integrated Industry) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ ปตท.สผ. ในการดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. กล่าวว่า “ปตท.สผ. รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI อีกครั้งในปีนี้ และยังได้รับการประเมินในระดับดีเยี่ยม (Best in Class) เพิ่มขึ้นในหลายหัวข้อ ความสำเร็จในครั้งนี้ตอกย้ำให้เห็นว่า ปตท.สผ. และพนักงานทุกคนมีเป้าหมายร่วมกันในการสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร โดยยึดกรอบแนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเราเชื่อมั่นว่า หากบริษัทมีการดำเนินงานที่ดีบนรากฐานที่แข็งแกร่ง และคำนึงถึงประโยชน์ร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของทุกกลุ่มแล้ว เราจะสามารถส่งมอบคุณค่าและสร้างความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศและสังคมโดยรวมได้ในที่สุด หรือที่เราเรียกว่า From We to World”

ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ DJSI เป็นดัชนีประเมินความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับระดับสากล ซึ่งใช้วัดประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ 4,500 บริษัทชั้นนำทั่วโลก โดยการคัดเลือกสมาชิกในกลุ่มดัชนี DJSI จะพิจารณาจากผลประกอบการที่ดี ควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ DJSI เป็นดัชนีหลักซึ่งกองทุนที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนจะอ้างอิงถึงเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการลงทุน