บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Last updated: 2020-11-17  |  1946 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บีบีจีไอ ลงทุนใน Manus Bio Inc. ขยายธุรกิจสู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง

บีบีจีไอ เข้าลงทุนใน Manus Bio Inc. ของสหรัฐอเมริกา ตั้งบริษัทร่วมทุน WIN Ingredients โดยวางแผนตั้งโรงงาน Syn Bio ผลิต Multi-Products แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง ในเครือบางจาก ได้เข้าลงทุนใน Manus Bio Inc. (Manus Bio) ผู้นำธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง (high value bio-based products) ระดับโลก จากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยบีบีจีไอเป็น Lead Investor จากการระดมทุน Series B ของ Manus Bio ด้วยเงินลงทุนกว่า 800 ล้านบาท

“กลุ่มบางจากฯ ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมสีเขียวเพื่อสังคมและความยั่งยืน การลงทุนของบีบีจีไอกับ Manus Bio บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพชั้นนำระดับโลก ถือเป็นก้าวสำคัญของกลุ่มบางจาก และประเทศไทย ที่ได้เข้าสู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูงด้วยกลุ่มธุรกิจผู้นำนวัตกรรมสีเขียวเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ผ่าน Bio Economy ที่ประเทศไทยมีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ และตอบโจทย์การเพิ่มความหลากหลายในการทำธุรกิจ สร้างสมดุลระหว่างธุรกิจประเภทต่างๆ และที่สำคัญคือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ในการดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ” นายชัยวัฒน์ กล่าว

ทั้งนี้ บางจากจะเข้าสู่ธุรกิจสีเขียวมากขึ้นจากปัจจุบันมีสัดส่วนประมาณ 25-30% ของรายได้ แต่เมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จก็จะเพิ่มเป็น 40-50% ในปลายปี 2564 ซึ่งจะคล้ายๆ กับการลงทุนในธุรกิจลิเทียม ที่มีการลงทุนภายใน 5 ปี แต่จะได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 100% ซึ่งเหมืองลิเทียมจะพร้อมทำการผลิตปลายปี 2564-2565 ประมาณ 40,000 ตัน/ปี ซึ่งจะรองรับความต้องการใช้ลิเทียมในโลกที่คาดว่าในอีก 4-5 ปีข้างหน้าที่คาดว่าจะมีความต้องการใช้ 5-10 ล้านตัน/ปี

นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บีบีจีไอ ได้ลงนามสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) กับ Manus Bio แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ซึ่งบีบีจีไอเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายพลังงานชีวภาพรายใหญ่ของประเทศไทย กำลังขยายรูปแบบการดำเนินธุรกิจจากธุรกิจผลิตไบโอดีเซลและเอทานอล สู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง ผ่านการนำเทคโนโลยี Synthetic Biology ที่ทันสมัยและปลอดภัยจากธรรมชาติมาใช้เพื่อสร้างมูลค่าต่อผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โดยบีบีจีไอซึ่งเป็น Flagship ด้านธุรกิจ Bio-based Products ในกลุ่มบางจากฯ ผู้นำด้าน BCG Economy Model ของประเทศ ได้ลงทุนซื้อหุ้น Series B Preferred Stock มูลค่ากว่า 800 ล้านบาท ใน Manus Bio สหรัฐอเมริกา บริษัทชั้นนำระดับโลกที่มีชื่อเสียงในฐานะผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูงด้วยเทคโนโลยีชีวนวัตกรรมจากกระบวนการหมักขั้นสูง (advanced bio-fermentation) นอกจาก บีบีจีไอเป็น Lead Investor ในการระดมทุน Series B ของ Manus Bio ยังเป็นพันธมิตรที่สำคัญทางธุรกิจจากเอเชีย โดยทั้งสองบริษัทได้ร่วมก่อตั้งบริษัทร่วมทุน WIN Ingredients ซึ่งบีบีจีไอถือหุ้น 51% และ Manus Bio 49% สำหรับการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูงในเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ พร้อมเตรียมตั้งโรงงาน Synthetic Biology เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์แบบ Multi-Products แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ซึ่งการลงทุนใน Manus Bio และการก่อตั้ง WIN Ingredients นับเป็นการขยายธุรกิจครั้งสำคัญของบีบีจีไอในการยกระดับผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพที่มุ่งเน้นการนำนวัตกรรมล้ำยุคมาใช้ การที่ Manus Bio มีพันธมิตรทางธุรกิจระดับโลกมากมายในผลิตภัณฑ์ธุรกิจชีวภาพต่างๆ อาทิ สารให้ความหวานจากธรรมชาติ สารปรุงแต่งสี กลิ่น รสจากธรรมชาติ วัตถุดิบชีวภาพสำหรับใช้ในการผลิตเครื่องสำอาง รวมถึงวัตถุดิบชีวภาพสำหรับใช้ในการผลิตยาหรือชีวเภสัชภัณฑ์ เป็นต้น จะช่วยสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับบีบีจีไอในการรุกเข้าสู่ธุรกิจนี้ในประเทศไทย พร้อมขยายสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ด้วยการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ตลอดจนมีแผนการสร้างโรงงาน Syn Bio แบบ Multi-Products แห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นอกจากนี้ยังเป็นการต่อยอดจุดแข็งของประเทศไทยในด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการมีภูมิประเทศที่เหมาะสมกับการลงทุนในธุรกิจด้านชีวภาพอีกด้วย โดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตรคือน้ำตาลที่ประเทศไทยมีจำนวนมาก สามารถนำมาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตผลิตภัณฑ์ Bio ต่างๆ ได้ ซึ่งเราให้ความสำคัญกับการนำชีวนวัตกรรมทันสมัยมาผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูงจากทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดเพื่อความยั่งยืนของโลก และ WIN Ingredients จะช่วยให้เราสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ในตลาดที่กว้างขึ้น และเพิ่มขีดความ สามารถในการผลิตของเรา

“การลงทุนร่วมกับ Manus Bio ที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยี และจดสิทธิบัตรจำนวนมากที่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้มากกว่า 60,000 ชนิด จะเป็น State-of-Art Technology Platform ในการพัฒนาธุรกิจนี้ของบีบีจีไอ ซึ่งเราจะได้รับเทคโนโลยีจากความร่วมมือกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการทำวิจัยร่วมกันในอนาคต โดยผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่คาดว่าจะออกสู่ตลาดคือ Sweetener หรือหญ้าหวาน Bio ที่จะกำลังทดลองทำตลาดอยู่ในขณะนี้ หลังจากนั้นก็จะศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เหมาะสมกับตลาดต่อไป โดยโรงงานที่จะตั้งขึ้นในประเทศไทยนั้น จะมีขนาดขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาด ซึ่งจะใช้เงินลงทุนได้ระดับ 1,000-10,000 ล้านบาท ซึ่งปลายปีหน้าจะมีความชัดเจน

นายกิตติพงษ์ กล่าวต่อว่า ปีหน้าคาดว่าจะมีการออกหุ้นกู้ประมาณ 1,000 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้ Refinance เงินลงทุนในการลงทุนใน Manus Bio แล้วหลังจากนั้นเมื่อผลิการศึกษาและแผนการทำตลาดเสร็จเรียบร้อยหมด ก็จะมีการนำบีบีจีไอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำเงินมาขยายการลงทุนในธุรกิจนี้ต่อไป

สำหรับบีบีจีไอเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภาพชั้นนำ ก่อตั้งขึ้นโดยการร่วมทุนระหว่างบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้นำกลุ่มพลังงานสีเขียวชั้นนำของประเทศไทย และกลุ่มเคเอสแอล ซึ่งเป็นผู้นำธุรกิจน้ำตาลและพลังงานชีวภาพของประเทศไทย

ปัจจุบันบีบีจีไอเป็นผู้ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพแบบครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของประเทศ มีโรงงานผลิตไบโอเอทานอลและไบโอดีเซล 5 แห่งทั่วประเทศ นอกเหนือจากธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพแล้ว แผนพัฒนาธุรกิจใหม่ของบีบีจีไอยังรวมถึงการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง เช่น สารให้ความหวานจากธรรมชาติ สารปรุงแต่งอาหารจากธรรมชาติ สารปรุงแต่งสี กลิ่น รสจากธรรมชาติ วัตถุดิบชีวภาพสำหรับใช้ในการผลิตเครื่องสำอาง และวัตถุดิบชีวภาพสำหรับใช้ในการผลิตยาและชีวเภสัชภัณฑ์

ส่วน Manus Bio ก่อตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา ดำเนินธุรกิจโดยใช้นวัตกรรมด้านชีววิทยาเพื่อผลิตส่วนผสมจากธรรมชาติที่ซับซ้อนในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นสารปรุงรส สารปรุงกลิ่น ส่วนผสมอาหาร เครื่องสำอาง วิตะมิน ยา และสารเคมีทางการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีชีวนวัตกรรมจากกระบวนการหมัก Manus Bio ได้สร้างกระบวนการทางธรรมชาติขึ้นมาใหม่เพื่อการผลิตทางชีวภาพในอุตสาหกรรมยุคใหม่และจัดหาแหล่งวัตถุดิบที่ยั่งยืนและคุ้มค่าสำหรับสุขภาพ คุณภาพชีวิต และโภชนาการ