บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

Last updated: 2020-11-23  |  2361 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

บี.กริม เพาเวอร์ “BGRIM” มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ ‘BGRIM’ หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจและจำหน่ายไฟฟ้าภาคเอกชน โดย ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม พร้อมด้วย นายพีรเดช พัฒนจันทร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายกฎหมายและพัฒนาธุรกิจ มอบเงินจำนวน 4,500,000 บาท ให้กับมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระราชูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90 โดยมี คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ รองประธานมูลนิธิฯ นางพวงเพชร บุญสาย กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ และ นางสาวอัญชนา โลหบูรณนนท์ กรรมการมูลนิธิฯ ร่วมรับมอบ ณ อาคารดร.เกฮาร์ด ลิงค์ เมื่อเร็วๆ นี้

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ กล่าวว่า บี.กริม มุ่งสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศและสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับสังคมไทย โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในด้านการศึกษา บี.กริม จึงหวังว่าเงินจำนวนดังกล่าวจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเติมเต็มโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนพยาบาลทุกคนซึ่งจะต่อยอดไปสู่การพัฒนาศักยภาพ และเป็นแรงขับเคลื่อนสังคมต่อไปในอนาคต เพราะเราเชื่อว่าความโอบอ้อมอารีจะทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน