ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

Last updated: 2020-11-25  |  3415 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ไทยออยล์จัดพิธีเปิดอาคารสำนักงานโรงกลั่นแห่งใหม่

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) จัดพิธีเปิดอาคารสำนักงานโรงกลั่นแห่งใหม่ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานนามอาคารว่า สัฏฐิวรรษวิรุฬห์ โดยมี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช (กลาง) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ (แถวแรก ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการ คุณวิรัตน์ เอื้อนฤมิต (แถวแรก ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธี