ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

Last updated: 2020-12-15  |  32008 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก คว้า 2 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ปี 2563
ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการบริหารความปลอดภัย

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ในกลุ่มเอ็กโก โดย นายโกศล ศิริวาลย์ กรรมการผู้จัดการ รับ 2 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2563 (The Prime Minister's Industry Award 2020) ประเภท การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการบริหารความปลอดภัย ซึ่งจัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะ องค์กรที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจพลังงานอย่างยั่งยืน ด้วยความใส่ใจที่จะธำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม และสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมตามที่กำหนดทุกด้าน อีกทั้งยังสะท้อนถึงความสามารถและบทบาทขององค์กรในการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม ของประเทศ จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2563 ณ สโมสรทหารบก เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563