เอสโซ่ (ประเทศไทย)

Last updated: 2020-12-16  |  25338 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เอสโซ่ (ประเทศไทย)

เอสโซ่และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลสนับสนุนโครงการธนาคารปูม้า
และกิจกรรมเพื่อชุมชน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน

ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ คุณ สิริวรรณ พร้อมมูล นายกสโมสรพนักงานเอสโซ่ พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหาร พนักงานจิตอาสา ผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่จากฝ่ายการตลาดขายปลีก และผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นโมบิล ร่วมมอบเงินสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับโครงการธนาคารปูม้า จำนวนเงิน 20,000 บาท แก่คุณ ฐกร ค้าขายกิจธวัช รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อจัดซื้อปั้มน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มและปั้มลมไฟฟ้าใช้ในโครงการ

ในโอกาสนี้ สโมสรพนักงานเอสโซ่ ได้พาเพื่อนพนักงานจิตอาสาและผู้ร่วมงานทำกิจกรรมเพื่อชุมชน โดยได้ช่วยกันบรรจุปุ๋ยหมักดินเลนนากุ้งเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นำไปใช้ปลูกผักเพื่อรับประทาน ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี นับเป็นกิจกรรมเพิ่มเติมจากที่บริษัทและสโมสร