ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

Last updated: 2021-01-19  |  113 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ปตท.สผ. คว้ารางวัล Thailand Best Employer Brand Awards 2021

นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. พร้อมด้วยนายปิยะ สุขุมภาณุเมศร์ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กิจการองค์กร และกำกับดูแล และนายอดิศร สมาธิมานันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล รับ 3 รางวัลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในสาขา Best Employer Brand ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สาขา CEO of the Year และสาขา Award for Excellence in Training จากการประกาศรางวัล Thailand Best Employer Brand Awards 2021 ซึ่งจัดโดย World HRD Congress, CHRO Asia และ Employee Branding Institute องค์กรด้านการส่งเสริมนวัตกรรมและแนวปฏิบัติด้านกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลระดับนานาชาติ

รางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ปตท.สผ. เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร และการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังวิสัยทัศน์ Energy Partner of Choice ของบริษัทที่เชื่อว่าการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อการเติบโตในระยะยาว นอกจากนี้ ในช่วงของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ปตท.สผ. มีการปรับแผนบริหารธุรกิจ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้ง ยังได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) โดยเน้นการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน และระบบงานต่าง ๆ อีกด้วย