โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

Last updated: 2021-01-25  |  119 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

GGC สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์ แก่ทัพเรือภาคที่ 1

พลเรือตรีจรัญวีร์ ญาดี รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 รับมอบผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ ภายใต้แบรนด์ CHOB ขนาด 450 มิลลิลิตร จำนวน 200 ขวด ในโครงการ Green Health Project จากนายกัมพล ชัยกิจโกสีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการที่เป็นเลิศ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่โรงพยาบาลสนามและสำหรับกำลังพลของทัพเรือภาคที่ 1 ในการป้องกันและลดความเสี่ยงของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 อ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

GGC ได้ดำเนินโครงการ Green Health Project โดยการนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มาช่วยเหลือสังคม ด้วยการนำ “กลีเซอรีน” เกรดอุตสาหกรรมอาหารและยา 99.5 % มาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ดูแลสุขอนามัย อาทิ เจลแอลกอฮอล์ สเปรย์แอลกอฮอล์ และสบู่เหลวล้างมือ โดยในปีนี้ GGC ได้นำสูตรของผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ CHOB ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มาผลิตเป็นเจลแอลกอฮอล์ใช้ในโครงการ Green Health Project เพื่อช่วยเหลือสังคมและส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีของประชาชนในการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19