การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Last updated: 2021-03-01  |  155 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PEA เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ Smart Home PEA IHAPM

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ Smart Home PEA IHAPM โดยคัดเลือกผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ PEA ประกอบด้วยบ้านพักอาศัยและคอนโดมิเนียม ซึ่งชุดอุปกรณ์ PEA IHAPM จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยสามารถควบคุมการเปิด – ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า ภายในบ้านพักอาศัยและอาคารสำนักงานได้ โดยการสั่งการผ่าน Application จาก Tablet หรือ Smart Phone ได้ทั้งระบบ IOS และ Android PEA จะเข้าไปดำเนินการติดตั้งชุดผลิตภัณฑ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เข้าดำเนินการ สำหรับพื้นที่และจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า บ้านพักอาศัยและคอนโดมิเนียม ที่เปิดรับเข้าร่วมโครงการมีดังนี้

จังหวัดเชียงใหม่
- บ้านขนาดเล็ก 26 หลัง
- บ้านขนาดกลาง 10 หลัง
- บ้านขนาดใหญ่ 24 หลัง
- คอนโดมิเนียม 20 ห้อง
จังหวัดชลบุรี
- บ้านขนาดใหญ่ 29 หลัง
- คอนโดมิเนียม 10 ห้อง
จังหวัดระยอง
- บ้านขนาดเล็ก 20 หลัง
- บ้านขนาดกลาง 2 หลัง
จังหวัดขอนแก่น
- บ้านขนาดใหญ่ 9 หลัง
- คอนโดมิเนียม 12 ห้อง
จังหวัดนครราชสีมา
- บ้านขนาดกลาง 9 หลัง
จัดหวัดอุบลราชธานี
- บ้านขนาดเล็ก 15 หลัง
- บ้านขนาดกลาง 7 หลัง
จังหวัดภูเก็ต
- บ้านขนาดเล็ก 22 หลัง
- บ้านขนาดกลาง 13 หลัง
- บ้านขนาดใหญ่ 13 หลัง
- คอนโดมิเนียม 7 ห้อง

ข้อกำหนดโครงการติดตั้งและทดสอบชุดผลิตภัณฑ์
1. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีอินเตอร์เน็ต (Home Wi-Fi) ใช้งานภายในบ้านพักอาศัยและคอนโดมิเนียม
2. บริเวณสวิทช์เพื่อควบคุมแสงสว่างจะต้องมีสายนิวทรัล ติดตั้งไว้ หากไม่มี PEA จะดำเนินการติดตั้งสายนิวทรัลบริเวณสวิทช์เพื่อควบคุมแสงสว่างเพิ่มเติมให้ โดยจะทำการติดตั้งรางเดินสายนิวทรัลเพิ่มเติมบริเวณดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
3. PEA เริ่มดำเนินการติดตั้งชุดผลิตภัณฑ์ PEA IHAPM ตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 เป็นต้นไป