ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

Last updated: 2021-03-03  |  335 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

PTT Station ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.30 บาทต่อลิตร เว้นE85 ลดลง 0.15 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด ลดลง 0.40 บาทต่อลิตร
มีผล 3 มี.ค.64 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 33.16, GSH95 = 25.75, E20 = 24.24, GSH91 = 25.48, E85 = 20.39, HSD- B7= 26.59, HSD-B10 = 23.59, HSD-B20 = 23.34, ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 31.34 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร