กระทรวงพลังงาน

Last updated: 2021-03-04  |  158 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กระทรวงพลังงาน

รมว.พลังงาน เผย โซลาร์ทัพบก ยังไม่รู้จะบรรจุไว้ในแผนพลังงานแห่งชาติหรือไม่

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการจัดทำแผนพลังงานแห่งชาติ ซึ่งขณะนี้มีหลายฝ่ายที่ได้มีการนำเสนอโครงการเข้ามาให้กระทรวงพิจารณา ซึ่งทางกระทรวงจะต้องหารือกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด เนื่องจากในแผนพลังงานแห่งชาติ ตั้งเป้าหมายที่จะให้ประเทศไทยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ดังนั้น โครงการการพลังงานสะอาดต่าง ๆ จะถูกนำมาบรรจุไว้ในแผนนี้มากขึ้น เพื่อทำให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

อย่างไรก็ตาม มีหลายหน่วยงานที่มีความปรารถนาดีเสนอโครงการพลังงานสะอาดเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดิน (โซลาร์ฟาร์ม) ของกองทัพบก ที่ได้ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้าไปศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน ซึ่งแจ้งว่าจะมีศักยภาพผลิตไฟฟ้าได้มากถึง 30,000 เมกะวัตต์ อย่างไรก็ตามยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษา ยังไม่รู้ว่าจะดำเนินโครงการได้หรือไม่ อย่างไร นอกจากนี้ ยังมีโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่จะนำร่อง 500 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ใน สปป.ลาว ซึ่งอยู่ภายใต้ MOU ระหว่างไทยกับลาว ที่จะมีการซื้อขายไฟฟ้ากัน ซึ่งโครงการเหล่านี้จะต้องดูความเหมาะสม และต้องดูความต้องการไฟฟ้าว่าจะเป็นไปในทิศทางใด

สำหรับปริมาณสำรองไฟฟ้าในปัจจุบันที่เกินกว่าความต้องการจำนวนมากจากระดับปกติควรอยู่ที่ 10-20% เป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวปริมาณสำรองไฟฟ้าจึงสูงขึ้น ซึ่งเป็นเหมือนกันทั่วโลก แต่ขณะนี้เศรษฐกิจเริ่มทยอยฟื้นตัว การใช้ไฟฟ้าก็จะเพิ่มขึ้น และอนาคตอาจจะเพิ่มสูงขึ้นมาก เมื่อมีการนำยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) และการพัฒนาระบบรางมากขึ้น ความต้องการใช้ไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้น จึงต้องเตรียมแผนรองรับให้เพียงพอ