ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

Last updated: 2021-03-05  |  328 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร เว้นE85 ปรับขึ้น 0.15 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด คงเดิม มีผล 6 มี.ค.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้
ULG = 33.46, GSH95 = 26.05, E20 = 24.54, GSH91 = 25.78, E85 = 20.54, HSD- B7= 26.59, HSD-B10 = 23.59, HSD-B20 = 23.34, ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 31.34 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร