บ้านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)

Last updated: 2021-04-21  |  123 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บ้านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)

BPP เดินเครื่องโรงไฟฟ้า Nakoso ในญี่ปุ่น

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) หรือ BPP รายงานว่า บริษัทฯ ได้รับแจ้งจาก บริษัท Nakoso IGCC Management Co., Ltd (NIMCO) ซึ่งบริษัทฯ ลงทุนผ่านบริษัทย่อย Banpu Power Investment Co., Ltd (BPIC) ถือหุ้นใน NIMCO ที่สัดส่วน 33.5% โดย NIMCO ถือหุ้น 40% ในโรงไฟฟ้า Nakoso Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC) จังหวัดฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น ได้เปิดดำเนินการขายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ (COD) เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา

โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าว มีกําลังการผลิต 543 เมกะวัตต์ คิดเป็นกําลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น 72.8 เมกะวัตต์ เป็นโรงไฟฟ้าเทคโนโลยี IGCC ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีการแปลงสถานะถ่านหินให้เป็นก๊าซ (Gasification) กับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมกังหันก๊าซ (Gas Fired Combined Cycle Plant) เข้าด้วยกัน ปัจจุบันโรงไฟฟ้า Nakoso เป็นโรงไฟฟ้า IGCC ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น โดยมีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าสูง และปล่อยมลภาวะในระดับต่ำ (HELE) มีเสถียรภาพในการจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างมั่นคงผ่านระบบสายส่งของประเทศตามสัญญาการซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ระยะยาว สามารถรองรับความต้องการใช้ ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนในจังหวัดฟุกุชิมะ ครอบคลุมถึงเมืองโตเกียวและปริมณฑล ในประเทศญี่ปุ่น

บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายกําลังการผลิต 5,300 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568 โดยมองหาโอกาสการลงทุนในโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในตลาดที่มีการเติบโตของความต้องการใช้ไฟฟ้า และมีนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาล