ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

Last updated: 2021-05-05  |  86 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ไทยออยล์ ร่วมบรรจุเจลแอลกอฮอล์มอบให้โรงพยาบาล

คุณสุรชัย แสงสำราญ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านสนับสนุนโครงการพลังงานสะอาด พร้อมด้วยฝ่ายจัดการไทยออยล์ และผู้รับเหมาโครงการพลังงานสะอาด (CFP) เป็นตัวแทน มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 2,500 ชิ้น ให้กับ โรงพยาบาลแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อแจกให้กับผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลฯ ในช่วงวิกฤต โควิต-19 ทั้งนี้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือมาจากความร่วมมือของทีมพนักงานและพนักงานผู้รับเหมาโครงการพลังงานสะอาด ร่วมกันจัดซื้อและบรรจุเจลแอลกอฮอล์ล้างมือใส่หลอดขนาด 50 มิลลิลิตร เพื่อบริจาค ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้พนักงานทำความดีและกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยตนเอง ในโครงการจิตอาสา 60 ปี ไทยออยล์ "คุณริเริ่ม เราเติมเต็ม"