พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

Last updated: 2021-06-10  |  85 จำนวนผู้เข้าชม  | 

พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

PTG ยกเลิกลงทุนศูนย์ซ่อมบำรุงรถบรรทุก

นายรังสรรค์ พวงปราง กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ว่า PTG ได้ยกเลิกการลงทุนในการประกอบกิจการศูนย์บริการและซ่อมบำรุงสำหรับรถบรรทุก ของบริษัท สามมิตร พีทีจี โปรทรัค โซลูชัน เซ็นเตอร์ จำกัด (Pro Truck) ที่ PTG ได้มีการลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้น กับ บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) หรือ SAMMITR เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เนื่องจากได้มีการประเมินผลของการร่วมลงทุนแล้ว พบว่าการร่วมลงทุนในโครงการนี้ยังไม่ผ่านหลักเกณฑ์ในเรื่องต่างๆ ตามที่บริษัทกำหนดไว้ เนื่องจากยังคงประสบปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจในหลายด้าน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต ทางคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้บริษัทยกเลิกเข้าร่วมลงทุนในโครงการนี้ พร้อมทั้งยกเลิกสัญญาผู้ถือหุ้น ฉบับลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 รวมถึงสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทขายหุ้นทั้งหมดของ Pro Truck จำนวน 399,998 หุ้น ในราคาหุ้นละ 5 บาท รวมเป็นราคาหุ้นที่ซื้อขายทั้งหมด 1,999,990 บาท ให้กับ SAMMITR ซึ่งทาง SAMMITR ได้ลงนามในตราสารโอนหุ้น พร้อมทั้งได้โอนหุ้นที่ซื้อขาย และบริษัทได้รับเงินชำระค่าหุ้นทั้งหมดแล้ว