บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Last updated: 2021-06-22  |  184 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บางจากฯ ปันน้ำใจ มอบเครื่องวัดความดันแก่ศูนย์ฉีดวัคซีน กระทรวงสาธารณสุข

นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและสื่อสาร​องค์กร และนายปรีชา สุทธิเลิศอรุณ ผู้อำนวยการบริษัทร่วม บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งมอบ เครื่องวัดความดัน สำหรับใช้ในศูนย์ฉีดวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุข ที่โรงพยาบาลศรีธัญญา ให้แก่นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในกระบวนการให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชน ให้มีจำนวนเพียงพอต่อการใช้ และอำนวยความสะดวกแก่ทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการทางสาธารณสุขได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา เมื่อเร็วๆ นี้