ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

Last updated: 2021-07-27  |  207 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร เว้น E85 ปรับขึ้น 0.20 บาทต่อลิตร มีผล 28 ก.ค.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้
ULG = 36.96, GSH95 = 29.55, E20 = 28.04, GSH91 = 29.28, E85 = 22.74, HSD- B7= 29.09, HSD-B10 = 26.09, HSD-B20 = 25.44,ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 33.86 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร