ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

Last updated: 2021-09-23  |  337 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร เว้น E85 ปรับขึ้น 0.15 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด ปรับขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร มีผล 24 ก.ย.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีก จะเป็นดังนี้
ULG = 37.76, GSH95 = 30.35, E20 = 28.84, GSH91 = 30.08, E85 = 23.04, HSD- B7= 30.29, HSD-B10 = 27.29, HSD-B20=27.04,ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 35.06 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร