สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

Last updated: 2021-09-27  |  139 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

SPRC หยุดซ่อมหน่วยแตกโมเลกุล 15 วัน

นายทิโมธี อลัน พอตเตอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC) แจ้งว่า บริษัทฯ ได้ทำการซ่อมบำรุงหน่วยแตกโมเลกุลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา (RFCCU) เนื่องจากมีน้ำรั่วจากหน่วยย่อย ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2564 เป็นเวลาประมาณ 10-15 วัน โดยหน่วยกลั่นอื่น ๆ ยังคงดำเนินการผลิตต่อไป โดยบริษัทฯ ได้เตรียมแผนรองรับไว้แล้ว เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการขายผลิตภัณฑ์ต่อลูกค้าของบริษัทฯ โดยคาดว่าการซ่อมบำรุงครั้งนี้ จะไม่ส่งผลกระทบทางด้านการเงินต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ