แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

Last updated: 2021-09-27  |  155 จำนวนผู้เข้าชม  | 

แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

ACE สอย 50 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าชุมชน

นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) (ACE) แจ้งว่า บริษัทย่อยของบริษัทได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) จำนวน 18 บริษัท รวม 18 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้ง 59 เมกะวัตต์ โดยมีกำลังการผลิตเสนอขายรวม 50 เมกะวัตต์ จากผู้ได้รับการคัดเลือกทั้งหมด จำนวน 43 ราย โดยโครงการที่ได้รับการคัดเลือก เป็นโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน) ทั้ง 18 โครงการ