ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

Last updated: 2021-10-18  |  345 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดขึ้น 0.60 บาทต่อลิตร เว้น E85 ปรับขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร มีผล 19 ต.ค.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีก จะเป็นดังนี้
ULG = 39.16, GSH95 = 31.75, E20 = 30.24, GSH91 = 31.48, E85 = 23.84, HSD- B7= 29.49, HSD-B10 = 29.49, HSD-B20=29.24,ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 34.26 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร