ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

Last updated: 25 พ.ค. 2565  |  303 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

เอ็กโก กรุ๊ป คาดผลประกอบการปีนี้จะดีกว่าปีก่อน

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า ในปี 2565 คาดว่ารายได้และผลประกอบการจะดีขึ้นกว่าปีก่อน เนื่องจากจะมีโครงการโรงไฟฟ้าที่ทยอยจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบในปีนี้ แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากต้นทุนเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวเพิ่ม แล้วไม่สามารถปรับค่าไฟฟ้าได้ในส่วนของลูกค้าอุตสาหกรรม ทำให้ต้องมีการแบกรับภาระบางส่วน แต่เป็นสัดส่วนเพียง 2% เท่านั้น จึงไม่กระทบต่อผลประกอบการอย่างมีนัยสำคัญ

โดยผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เอ็กโก กรุ๊ป มีกำไรจากการดำเนินงาน (ไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ภาษีเงินได้รอการ ตัดบัญชี การด้อยค่าของสินทรัพย์ การวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน และการรับรู้รายได้แบบสัญญาเช่า) 4,511 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,423 ล้านบาท หรือคิดเป็น 116% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ขณะที่มีกำไรสุทธิ 4,115 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,530 ล้านบาท หรือคิดเป็น 603% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจโลกและราคาเชื้อเพลิงที่ผันผวน ตอกย้ำความแข็งแกร่งของธุรกิจด้วยการบริหารพอร์ตโฟลิโออย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเดินเครื่องเต็มสูบรุกธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจน

ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งดังกล่าว มีปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นของโรงไฟฟ้า “พาจู อีเอส” ประเทศเกาหลีใต้ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศเกาหลีใต้เริ่มฟื้นตัว ทำให้มีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับ พาจู อีเอส เป็นโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและมีการบริหารจัดการต้นทุนเชื้อเพลิงที่ดี รวมทั้งการรับรู้รายได้จากการลงทุนในโรงไฟฟ้า “ลินเดน โคเจน” และ “เอเพ็กซ์ คลีนเอ็นเนอร์ยี โฮลดิ้ง” ในประเทศสหรัฐอเมริกา

ซึ่งไตรมาส 1 ที่ผ่านมา เอ็กโก กรุ๊ป ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับพันธมิตรเพื่อร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจ LNG และขยายโอกาสการใช้ไฮโดรเจนและแอมโมเนียเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า เพราะเล็งเห็นศักยภาพของไฮโดรเจน ที่จะเป็นเชื้อเพลิงหลักในอนาคต และจะช่วยผลักดันอุตสาหกรรมพลังงานโลกเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ จึงร่วมกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญศึกษาการลงทุนธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อก้าวเข้าสู่ธุรกิจนี้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นผู้นำในธุรกิจนี้ในอนาคต

สำหรับทิศทางการดำเนินธุรกิจในอนาคตของ เอ็กโก กรุ๊ป ได้รับนโยบายมาจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ยังคงมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจไฟฟ้าเป็นหลัก เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีความชำนาญ และยังมีอัตราการเติบโตที่ดี โดยในปีนี้ตั้งเป้าที่จะขยายกำลังการผลิตไฟฟ้า 1,000 เมกะวัตต์ จากปัจจุบันมีกำลังผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 5,959 เมกะวัตต์ โดยมีกำลังผลิตจากพลังงานหมุนเวียนรวม 1,364 เมกะวัตต์ ทั้งจากชีวมวล พลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ และเซลล์เชื้อเพลิง นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ โครงการขยายระบบขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเอ็กโกระยอง และการได้รับใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย (LNG Shipper) บริษัทเทคโนโลยีด้านการเงิน (Peer Power) บริษัทด้านการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม (Innopower) และบริษัทด้านการพัฒนาโครงการพลังงานสะอาด (Apex Clean Energy Holdings)

โดยแผนการดำเนินธุรกิจของ เอ็กโก กรุ๊ป ในปี 2565 มีแผนจะใช้เงินลงทุนประมาณ 30,000 ล้านบาท เพื่อลงทุนในโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ประมาณ 8,000 ล้านบาท และการเข้าซื้อกิจการหรือควบรวมกิจการ (M&A) ประมาณ 22,000 ล้านบาท โดยจนถึงปัจจุบันได้มีการใช้เงินลงทุนไปแล้วประมาณ 5,400 ล้านบาท โดยจะมีการดำเนินธุรกิจครอบคลุมทั้งต้นน้ำ ที่ขยายสู่กลุ่มธุรกิจเชื้อเพลิงและสาธารณูปโภค อาทิ ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม LNG Shipper เหมืองถ่านหินที่ประเทศอินโดนีเซีย อย่างไรก็ตาม ธุรกิจเหมืองถ่านหินกำลังเจรจาที่จะขายออกไปหากได้ราคาที่เหมาะสม และท่อส่งน้ำมัน ส่วนธุรกิจไฟฟ้าเป็นธุรกิจกลางน้ำ และต่อยอดสู่กลุ่มธุรกิจปลายน้ำ ด้วยความมุ่งมั่นในการเป็นผู้ดำเนินธุรกิจพลังงานครบวงจรชั้นนำ

เอ็กโก กรุ๊ป จะขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยกลยุทธ์ EGCO ได้แก่ การเสริมสร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจผลิตไฟฟ้าที่มีอยู่ทั้งพลังงานดั้งเดิมและพลังงานหมุนเวียน (Enhance existing business) การสร้างความเติบโตและแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง (Grow and seek for energy-related business) การดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Corporate governance consistency) และการบริหารจัดการองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน (Operational excellence)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้