สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

Last updated: 2 มิ.ย. 2565  |  286 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

การใช้พลังงานไตรมาสแรกปีนี้ เพิ่มขึ้น 9.2%

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) รายงานสถานการณ์พลังงานไทยในช่วงไตรมาสแรกของปี 2565 พบว่าการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2 เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศฟื้นตัว รวมถึงการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของภาครัฐ ส่งผลให้มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นในทุกประเภท โดยเฉพาะการใช้ลิกไนต์ในภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นมาก เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 ส่วนความต้องการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น ลดลงร้อยละ 0.8 จากการใช้ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ที่ลดลงในภาคการผลิตไฟฟ้า เพื่อรักษาระดับต้นทุนราคาไฟฟ้าให้เหมาะสมของรัฐบาล

สำหรับสถานการณ์พลังงานรายเชื้อเพลิงไตรมาสแรกของปี 2565 เป็นดังนี้

การใช้น้ำมันสำเร็จรูป เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.1 โดยการใช้น้ำมันดีเซล เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.4 เป็นผลจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น และนโยบายของรัฐบาลในการตรึงราคาให้ไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร

การใช้น้ำมันเบนซิน ลดลงร้อยละ 5.7 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ประกอบกับราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินที่อยู่ในระดับสูง

การใช้น้ำมันเครื่องบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 54.7 เป็นผลมาจากมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ การผ่อนคลายมาตรการการบินและการเดินทางเข้า-ออกประเทศ โดยเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว แบบไม่กักตัวและไม่จำกัดพื้นที่ (Test & Go)

การใช้น้ำมันเตา เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.8 ส่วนใหญ่เป็นการใช้ในภาคขนส่ง และภาคอุตสาหกรรม

การใช้ LPG (โพรเพน และบิวเทน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 เป็นผลมาจากเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว โดยเฉพาะเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ภาคครัวเรือน และภาคขนส่ง

การใช้ก๊าซธรรมชาติ ลดลงร้อยละ 3.4 จากการใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม และการใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ในขณะที่การใช้ในภาคอุตสาหกรรม และการใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ (NGV) เพิ่มขึ้น

การใช้ถ่านหิน/ลิกไนต์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.9 เป็นการใช้เพิ่มขึ้นในภาคอุตสาหกรรม และการผลิตไฟฟ้า

การใช้ไฟฟ้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 ทั้งในครัวเรือน ธุรกิจ และอุตสาหกรรม ซึ่งสอดคล้องกับเศรษฐกิจของประเทศที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น เป็นผลมาจากการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19

สำหรับแนวโน้มการใช้พลังงานปี 2565 สนพ. ได้มีการพยากรณ์โดยอ้างอิงสมมุติฐานจาก สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2565 จะขยายตัวร้อยละ 2.5-3.5 จากแนวโน้มการขยายตัวต่อเนื่องของการส่งออกสินค้าตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวหลังจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยความต้องการพลังงานขั้นต้นปี 2565 คาดว่าอยู่ที่ 2,034 พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับปี 2564 ตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่เริ่มฟื้นตัวและการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ประกอบกับนโยบายเปิดประเทศของไทยและการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยคาดการณ์ว่าการใช้พลังงานจะเพิ่มขึ้นเกือบทุกประเภท ยกเว้นก๊าซธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบจากราคาก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบระหว่างรัสเซียและยูเครน ทำให้เกิดความไม่แน่นอนของอุปทานในตลาด

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้