สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

Last updated: 7 ธ.ค. 2565  |  174 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

SPRC ซื้อธุรกิจขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4A/2565 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ว่าคณะกรรมการมติอนุมัติการลงทุนในธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ประกอบด้วย 1.การเข้าซื้อหุ้น 100% ของบริษัท เชฟรอน ลูบริแคนท์ (ประเทศไทย) จำกัด จาก Chevron Asia Pacific Holdings Limited (CAPHL), CT Nominee Holdings (I) LLC (CTN1) และ CT Nominee Holdings (II) LLC (CTN2) โดยบริษัทเป้าหมายเป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศไทย ซึ่งจะทำการเข้าซื้อธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ปัจจุบันดำเนินการโดยบริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด (CTL) และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องจาก CTL
2.เข้าซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 2,877,500 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 5,528,430 หุ้น ของบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (Thappline) ในสัดส่วน 9.91% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดจาก CAPHL โดย Thappline ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งและจัดจำหน่ายน้ำมันทางระบบท่อส่ง
และ 3.การเข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นและการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทจำกัดที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ภายใต้กฎหมายไทยสองบริษัท โดยหนึ่งในบริษัทใหม่ดังกล่าวจะเข้าซื้อที่ดินจำนวน 19 แปลง ซึ่งเป็นที่ดินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจากบริษัท สตาร์โฮลดิ้งส์ จำกัด (SHC)

สำหรับมูลค่าทั้งหมดของธุรกรรมการลงทุนในธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมรวม 90 ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือเท่ากับ 3,212.4 ล้านบาท ประกอบด้วย 1.ค่าตอบแทนที่จะต้องชำระในส่วนหุ้นบริษัทเป้าหมาย จำนวน 16.8 ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือเท่ากับ 599.6 ล้านบาท) 2.ค่าตอบแทนที่จะต้องชำระในส่วนหุ้น Thappline จำนวน 45 ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือเท่ากับ 1,606.2 ล้านบาท) และ 3.การลงทุนในหุ้นของบริษัทใหม่และเงินกู้ที่จะให้แก่หนึ่งในบริษัทใหม่รวมเป็นจำนวนไม่เกิน 28.2 ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือเท่ากับ 1,006.6 ล้านบาท) และมูลค่าของเงินทุนหมุนเวียนสุทธิตามจริงของธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่จะดำเนินการโดยบริษัทเป้าหมาย ณ วันที่ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นเสร็จสิ้น (Closing Date) ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีมูลค่าเท่ากับ 65.8 ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือเท่ากับ 2,350.1 ล้านบาท)

ทั้งนี้ การเข้าซื้อหุ้นในธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งจะมีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 31 มกราคม 2566

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้