ก.พลังงานยันรถกระบะตั้งแต่ปี 2011 ใช้ บี10 ได้

Last updated: Apr 26, 2020  |  200 จำนวนผู้เข้าชม  |  ENERGY NEWS VDO CLIP

ก.พลังงานยันรถกระบะตั้งแต่ปี 2011 ใช้ บี10 ได้

ก.พลังงานยันรถกระบะตั้งแต่ปี 2011 ใช้ บี10 ได้

 
ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้มีการหารือกับผู้ผลิตยานยนต์ ของญี่ปุ่นแล้ว ทางค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นยืนยันว่า รถกระบะส่วนใหญ่ที่ผลิตตั้งแต่ปี 2011 เป็นต้นไป สามารถใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี10 ได้เลย ส่วนรถเก่าจะต้องนำไปตรวจสภาพรถก่อน ส่วนรถยนต์ค่ายยุโรป ยังไม่พร้อมที่จะให้ปรับมาใช้บี10 ดังนั้นกระทรวงพลังงานจึงยังไม่ประกาศบังคับใช้น้ำมันไบไอดีเซล บี10 แต่จะเป็นทางเลือกของประชาชน โดยกระทรวงพลังงานจะหาแนวทางทำให้ราคาขายปลีกถูกกว่าบี7 เพื่อจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้ โดยขอหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือ กบง.ก่อน ส่วนสถานีบริการน้ำมันจะจำหน่ายน้ำมันประเภทไหนบ้างนั้นแล้วแต่ความสมัครใจ เนื่องจากปัจจุบันมีน้ำมันหลายประเภท ซึ่งกระทรวงพลังงานเข้าใจว่าเป็นภาระต้นทุนของผู้ประกอบการ