Upcycling by GC เพิ่มคุณค่าถุงพลาสติกใช้แล้ว

Last updated: 2020-04-26  |  445 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Upcycling by GC เพิ่มคุณค่าถุงพลาสติกใช้แล้ว

ถุงพลาสติกใช้แล้วสามารถนำมารีไซเคิลหรืออัพไซเคิลให้กลายเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม GC ในฐานะผู้ผลิตเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ได้ผลักดันและสร้างโอกาสในการเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายของทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยการนำแนวคิด Circular Living มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

#ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนโลก

รับชมเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/612473492126842/videos/2269507929797107/