GC คว้ารางวัล องค์กรธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน

Last updated: 26 เม.ย 2563  |  679 จำนวนผู้เข้าชม  | 

GC คว้ารางวัล องค์กรธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน

GC คว้ารางวัลยอดเยี่ยม องค์กรธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (LCSi)
จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)


นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC รับรางวัลในฐานะที่องค์กรผ่านการประเมินตัวชี้วัดธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable Business Index: LCSi) ในระดับยอดเยี่ยม จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดยมี นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในพีธีและมอบรางวัลดังกล่าว

GC ในฐานะผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ และเป็น Flagship ที่สำคัญของกลุ่ม ปตท. เรายึดมั่นในการนำแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างสมดุลทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จากผลงานด้านความยั่งยืนต่างๆ ที่ผ่านมาจนเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ GC ยังให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำ โดยตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 20% ใน 10 ปีข้างหน้า เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาภาวะโลกร้อน และสอดคล้องกับเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย นอกจากนี้ GC ยังมีการกำหนดอีกหนึ่งเป้าหมาย คือ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 52% ภายในปี 2050 ตาม Science Based Target เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของโลกในการควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียสอีกด้วย

GC มุ่งมั่นในการผลิตเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับการรับรองเครื่องหมาย Carbon Footprint และ Carbon Footprint Reduction จาก TGO อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2011 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้ง GC มีการวางเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษและผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Chemicals) เป็น 30% ภายในปี 2030 และยกเลิกการผลิตเม็ดพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งใน 5 ปีข้างหน้าต่อไป

GC เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในการนำแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยสร้างความสมดุลใน 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม และมิติสังคม รวมทั้งประยุกต์หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้ในการดำเนินธุรกิจและขับเคลื่อนในแนวคิด Circular Living เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำและยั่งยืนต่อไป

ตัวชี้วัดธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินองค์กรธุรกิจที่มีการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกและประเทศ เป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่องค์การธุรกิจตัวอย่างและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับองค์กรอื่นๆ อีกด้วย

นอกจากนี้ GC ยังได้รับการจัดอันดับเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices) หรือ DJSI ปี 2019 โดยได้รับคะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของโลกด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วย Percentile 100 และอยู่ในระดับ Top 10 ของ DJSI World และ Emerging Markets ในกลุ่มเคมีภัณฑ์ (Chemical Sector) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยในปีนี้ GC มีการดำเนินงานที่โดดเด่นในมิติสิ่งแวดล้อม ทั้งจากการดำเนินงานกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Strategy) การบริหารจัดการน้ำ (Water Management) และความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ (Product Stewardship) จนได้รับการจัดอันดับ DJSI ให้เป็นบริษัทชั้นนำด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับ 1 อีกด้วย

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา GC ได้สร้างสรรค์ผลงานด้านความยั่งยืน รวมทั้งเป็นต้นแบบ (Role Model) และสร้างความร่วมมือให้แก่หน่วยงานและองค์กรต่างๆ จนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศ สะท้อนถึงมาตรฐานการดำเนินงานด้วยความเป็นเลิศ เป็นองค์กรระดับโลกในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน พร้อมทั้งเป็นองค์กรต้นแบบด้านการดำเนินงานอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กรต่างๆ ต่อไป สร้างความเชื่อมั่นแก่ ผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้